Underhållsplan & Fastighetsförvaltning

Prokurators underhållsplan följer Boverkets riktlinjer och sträcker sig minst 30 år framåt i tiden. Underhållsplanen är ett styrinstrument i förvaltningen av fastigheter. Vi planerar både förebyggande och periodiska fastighetsunderhåll. Underhållsplanen är tänkt att kunna integreras i befintliga redovisningssystem, så att du som kund hela tiden har kontroll över dina nuvarande och framtida kostnader.

Prokurator

Prokurator är latin och betyder förvaltare, eller den som tar hand om egendom som om den vore ens egen.

Det här kan betyda såväl underhåll av äldre byggnationer som eko-nomiska frågor, gestaltning och nybyggnation.

Läs mer >>

 

 


Smedjegatan 5, 411 13 Göteborg | Tel: 031-89 44 40 | Fax: 031-748 1400